Privatlivspolitik for donoransøgere og donorer

I denne privatlivspolitik beskrives det, hvordan Born Denmark ApS (”Born” eller ”vi”) indsamler, behandler og videregiver dine personoplysninger, når du er donoransøger, modtager sædanalyse eller er godkendt donor hos Born.

1. Hvornår gælder privatlivspolitikken?

Privatlivspolitikken gælder for dig, som udfylder vores online ansøgningsformular eller kontaktformular på vores donorhvervningsside samt, hvis du er godkendt donor hos Born. Yderligere gælder privatlivspolitikken for dig, som har oprettet et privat sæddepot eller har fået foretaget en gratis sædvurdering hos os.

2. Vi er den dataansvarlige – Hvordan kontakter du os?

Du kan henvende dig til vores afdeling i:

Aarhus & København:

Born Denmark ApS
Rosensgade 11
8000 Aarhus C

E-mail: privacy@borndonorbank.dk
Telefon: +45 52 39 33 11

&

Ole Suhrs gade 19, kl./st.
1354 København K

E-mail: privacy@borndonorbank.dk
Telefon: +45 51 70 01 52

Aalborg & Odense:

Born Aalborg ApS
Boulevarden 6. 1. sal
9000 Aalborg

E-mail: privacy@borndonorbank.dk
Telefon: +45 21 80 10 90

&

Havnegade 18, 1. Sal
5000 Odense C

E-mail: privacy@borndonorbank.dk
Telefon: +45 29 29 34 39

3. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på:

privacy@borndonorbank.dk

4. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Indledende kontakt med os:

Udfyldning af ansøgningsformular:

Når du udfylder vores ansøgningsformular, indsamler vi de personoplysninger, som du giver os direkte. Det er bl.a. dine kontaktoplysninger, hvilken afdeling du ønsker at være tilknyttet, dato for ansøgning, din familiehistorie, herunder om du el. dine forældre er adopteret, oplysninger om straffeattest, visse oplysninger om sygdom, hvor du har hørt om Born.

Vi behandler dine oplysninger, som du har afgivet frivilligt i vores ansøgningsformular, så vi kan vurdere din ansøgning og bistå dig i at booke en tid til første samtale og en eventuel testdonation i en af vores afdelinger.

Retsgrundlaget for behandling af de oplysninger, vi indsamler i forbindelse med din ansøgning, følger af det samtykke du afgiver jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1), litra a.

Booking af tid til samtale/testdonation:

Når du booker tid til samtale med en af vores donorkoordinatorer, indsamler og behandler vi dine kontaktoplysninger for at kunne identificere dig. Retsgrundlaget følger af det samtykke, du afgiver ved booking i vores system jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1), litra a.

Vurdering af sædkvalitet, herunder uforpligtende sædvurdering:

For at kunne gennemgå vores donoransøgningsproces, vil vi bede dig afgive en eller flere sædprøver. Som led i vurderingen af din sædprøve, indsamler og behandler vi genetiske- og helbredsoplysninger om dig. Vi indsamler og behandler ligeledes dine kontaktoplysninger med det formål at kunne kommunikere resultatet af din vurdering til dig. Retsgrundlaget for indsamling og behandling af kontaktoplysninger, følger af dit samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens art 6(1), litra a. Retsgrundlaget for behandling af dine genetiske- og helbredsoplysninger følger ligeledes af dit frivillige samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9(2), litra a.

Hvis du fortsætter i donoransøgningsprocessen:

Efter den indledende kontakt med en af vores donorkoordinatorer, vil det blive vurderet, hvorvidt du kan fortsætte i vores donoransøgningsproces.

Indledende samtaler:

Hvis vi vurderer, at din sædkvalitet er tilstrækkelig til at blive donor hos os, vil vi indkalde dig til en samtale med en af vores donorkoordinatorer. For at kunne vurdere og dokumentere din helbredstilstand samt identificere dig, indsamler og behandler vi en lang række oplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger, CPR-nr., oprindelse og etnicitet, kopi af dit pas/sundhedskort/kørekort, din seksuelle orientering, din risikoadfærd (forbrug af stoffer og el. alkohol), sygdomshistorik for dig og din familie, samt andre oplysninger, der kan være nødvendige for os for at vurdere, om du kan blive donor.

Vi er dybt afhængige af gensidig tillid og forventer, at du fortæller sandheden i forbindelse med afgivelse af frivillige oplysninger til os, når du deltager i donoroptagelsessamtaler. Retsgrundlaget for indsamling og behandling af ovenstående oplysninger er dit frivillige samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1), litra a, & art. 9(2), litra a, Databeskyttelseslovens §§8, stk. 2. nr. 1 & 11, stk. 2. nr. 1.

Medicinsk spørgeskema:

I forbindelse med donoransøgningsprocessen, vil vi i samarbejde med dig, udfylde et medicinsk spørgeskema, hvori du frivilligt afgiver oplysninger om dit og din families helbred samt sygdomshistorik. Retsgrundlaget for indsamling og behandling af dine helbredsoplysninger, er dit frivillige samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9(2) litra a.

Lægeundersøgelse:

I forbindelse med donoransøgningsprocessen, skal du have foretaget en lægeundersøgelse af vores læge. Hvis du bliver optaget som donor hos os, vil du yderligere få foretaget et årligt lægetjek som led i dit virke som sæddonor. Vi vil modtage, behandle og opbevare de oplysninger, som vores læge, i forbindelse med lægeundersøgelsen, kommer frem til. Du vil naturligvis blive informeret om alle fund og oplysninger, som lægen konkluderer ud fra den foretagne lægeundersøgelse. Formålet med lægeundersøgelsen er at vurdere, hvorvidt du helbredsmæssigt egner dig til at være sæddonor.

Retsgrundlaget for indsamling og behandling af dine helbredsoplysninger, er dit frivillige samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9(2) litra a.

Donorkontrakt:

Som et led i donoransøgningsprocessen vil du, sammen med en af vores dygtige donorkoordinatorer, blive informeret og oplyst om de vilkår, der gælder for dit virke som sæddonor. Vi indsamler og opbevarer i kontrakten dine kontaktoplysninger, herunder kopi af dit kørekort/pas/sundhedskort, som identifikation på din identitet. Formålet med donorkontrakten er på den ene side at oplyse dig grundigt om, hvad du går ind til som donor hos os og på den anden side, en måde hvorpå vi overholder vores retlige forpligtelse om tilstrækkelig oplysning, identifikation og sporbarhed. Det er fuldkommen frivilligt, om du ønsker at underskrive en donorkontrakt med os. Dog er dit samtykke og din underskrift en nødvendighed for endeligt at blive godkendt som donor. Retsgrundlaget for indsamling og behandling af dine personoplysninger, er dit frivillige samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1) litra a.

Blod- og urinprøver:

For at du kan optages som donor hos os, er det nødvendigt, at du afleverer blod- og urinprøver. Vi vil bede dig om at aflevere blod og urin løbende i forbindelse med dit virke som donor hos os. Formålet er at kunne teste dig for en række sygdomme, herunder seksuelt overførte sygdomme, for at mindske risikoen for smitte samt overholde retslige forpligtelser. Retsgrundlaget for behandling af dine genetiske og helbredsoplysninger følger af det samtykke, som du frivilligt afgiver ved at levere en urinprøve/får foretaget en blodprøve jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9(2), litra a.

5. Opbevaringsperiode

Hvis du har fået en sædvurdering:

Hvis du har fået udført en uforpligtende sædvurdering og ikke ønsker, eller af anden årsag ikke fortsætter i donoransøgningsprocessen, sletter vi dine personoplysninger efter senest 6 måneder. Formålet med opbevaringen af dine personoplysninger er blandt andet at kunne give dig resultatet af din sædvurdering eller svare på eventuelle spørgsmål, du måtte have i forbindelse med vurderingen.

Din sædprøve kasseres naturligvis efter, at vi har vurderet din sædkvalitet, og du går ikke automatisk videre i vores donoransøgningsproces.

Hvis du har udfyldt vores ansøgningsformular:

Hvis du har udfyldt vores ansøgningsformular, men ikke er gået videre i donoransøgningsprocessen uanset årsag, sletter vi som udgangspunkt dine personoplysninger senest 6 måneder efter, at du meddeles afslag på din ansøgning.

Hvis du har deltaget i en samtale med vores donorkoordinatorer i forbindelse med donoransøgningsprocessen:

Hvis du har været til indledende samtaler med vores donorkoordinatorer, men ikke er blevet godkendt som donor, vil vi slette dine personoplysninger hurtigst muligt og senest et år efter, at du har modtaget afslag på din donoransøgning. Der kan være tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode i overensstemmelse med en retlig forpligtelse vi måtte have for at sikre sporbarhed eller opbevaring af helbredsoplysninger.

Hvis du har fået foretaget en lægeundersøgelse eller har udfyldt vores medicinske spørgeskema:

Hvis du har fået foretaget en lægeundersøgelse af vores læge eller har udfyldt vores medicinske spørgeskema vedrørende dine helbredsoplysninger og sygdomshistorik, er vi i henhold til journalføringsbekendtgørelsen forpligtet til at opbevare dine journaloplysninger i minimum 10 år efter seneste tilføjelse. Der kan være tilfælde, hvor vi er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i mere end 10 år for at overholde en retlig forpligtelse.

Hvis du er blevet godkendt som donor:

Hvis du bliver godkendt som donor hos os og dine enheder bliver solgt, er vi forpligtede til at opbevare dine personoplysninger i minimum 30 år efter sidste kliniske anvendelse af dine donationer. Formålet er at sikre fuld sporbarhed fra donor til modtager/donorbarn, herunder til anvendelse af udredning for eventuelle genetiske sygdommek der måtte opstå hos donorbørn mv. Vi har internt besluttet at forlænge opbevaringsperioden til minimum 110 år, for at opfylde vores retslige forpligtelse om sporbarhed i de lande, vi distribuerer til. Der kan være tilfælde, hvor vi er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i længere tid end beskrevet ovenfor.

6. Modtagere af dine personoplysninger / brug af databehandlere

Dine personoplysninger kan behandles og opbevares hos vores databehandlere, som behandler og opbevarer oplysninger på vegne af og efter instruks fra os.

7. Overførsel til tredjelande

Vi overfører personoplysninger til tredjelande udenfor EU. Overførslen sker til tredjelande, hvor EU-Kommissionen har truffet afgørelse og tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller til andre tredjelande ved hjælp af EU-Kommissionens godkendte standardbestemmelser om databeskyttelse.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på:

privacy@borndonorbank.dk

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder på datatilsynets hjemmeside. 

9. Forbehold for ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre i privatlivspolitikken på baggrund af væsentlige ændringer i lovgivningen, retspraksis eller interne procedurer.

10. Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os på privacy@borndonorbank.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Sidst revideret April 2024